Candle formations - detection / Svíčkové formace - detekce

on-line nápověda k MSDB
Marek
Administrátor fóra
Příspěvky: 38
Registrován: 10 lis 2018 19:56

Candle formations - detection / Svíčkové formace - detekce

Příspěvek od Marek » 16 črc 2020 12:18

EN:

Enable / disable detection: Settings > Candle formations
Green button text: Enabled
Repeatedly clicking on the button changes the quality and status.

Engulfing:
The detection quality is selected in the settings.
Quality 1 - Normal mode. GAP is not required.
Quality 2 (RECOMMENDED) - Stricter mode. A GAP must be created between the closing price of the first candle and the opening price of the second candle.

Morning/Evening/Doji star:
The detection quality is selected in the settings.
Quality 1 - Normal mode. GAP is not required. The third candle formation is not being tracked, it needs to be checked.
Quality 2 (RECOMMENDED) - Stricter mode. A GAP must be created between the closing price of the first candle and the opening price of the second candle. The third candle formation is tracked and must complete the formation in the right direction.
* The Quality 2 selection is applied in the right part of the "--closed -T-1" panel. In the left part of "--actual--" Quality 2 is still displayed as potentially possible.

Pinbar, Hammer, Shootstar:
Detection quality is not optional, all quality levels are displayed as a quality index.
2 - normal quality - upper shadow 2 x longer than the body, lower shadow max. 1/2 of the upper shadow,
3 - high quality - upper shadow 3 x longer than the body, lower shadow max. 1/4 of the upper shadow.

Formation index:
Each formation is expressed by a number, the more, the better.
Insidebar, Outsidebar - 1
Dark Cloud Cover, Piercing Line - 2
Pinbar, Hammer, Shootstar - 2, 3
Engulfing - 4
Morning, Evening, Doji star - 5
Numbers can be added if there is more than one formation at a time.

CZ:

Zapnutí / vypnutí detekce: Settings > Candle formations
Zelený text tlačítka: zapnuto
Opakovaným klikáním na tlačítko se mění kvalita a stav.

Engulfing:
Kvalita detekce se volí v nastavení.
Quality 1 - Normální mód. GAP není vyžadován.
Quality 2 (DOPORUČENO) - Přísnější mód. Mezi zavírací cenou první svíčky a otevírací cenou druhé svíčky musí vzniknout GAP.

Morning/Evening/Doji star:
Kvalita detekce se volí v nastavení.
Quality 1 - Normální mód. GAP není vyžadován. Třetí svíčka formace se nesleduje, je třeba ji kontrolovat.
Quality 2 (DOPORUČENO) - Přísnější mód. Mezi zavírací cenou první svíčky a otevírací cenou druhé svíčky musí vzniknout GAP. Třetí svíčka formace je sledována a musí dotvářet formaci ve správném směru.
* Výběr Quality 2 se uplatňuje v pravé části panelu "--closed -T-1" / uzavřené formace /. V levé části "--actual--" je zobrazována Quality 2 stále jako potenciálně možná.

Pinbar, Hammer, Shootstar:
Kvalita detekce není volitelná, zobrazují se všechny stupně kvality jako index kvality.
2 - obvyklá kvalita - horní stín 2 x delší než tělo, dolní stín max. 1/2 horního stínu,
3 - vysoká kvalita - horní stín 3 x delší než tělo, dolní stín max. 1/4 horního stínu.

Index formace:
Každá formace je vyjádřena číslem, čím více, tím lépe.
Insidebar, Outsidebar - 1
Dark Cloud Cover, Piercing Line - 2
Pinbar, Hammer, Shootstar - 2, 3
Engulfing - 4
Morning, Evening, Doji star - 5
Čísla se mohou sčítat, pokud je více než jedna formace současně.

FormationSet4.png
FormationSet4.png (19.21 KiB) Zobrazeno 298 x
FormationSet.png
FormationSet.png (11.28 KiB) Zobrazeno 313 x
FormationSet2.png
FormationSet2.png (18.25 KiB) Zobrazeno 313 x
FormationSet3.png
FormationSet3.png (27.74 KiB) Zobrazeno 313 x