Nastavte barvy / Set colors

on-line nápověda k MSDB
Marek
Administrátor fóra
Příspěvky: 42
Registrován: 10 lis 2018 19:56

Nastavte barvy / Set colors

Příspěvek od Marek » 14 bře 2021 20:13

[EN]
The color management function is available in the "Settings -> Program options" menu.

[CZ]
Funkce správy barev je dostupná v menu "Settings -> Program options".


[EN]
Switches:
- "platform colors" - object colors according to the platform or according to the object settings will be used.

- "MSDB colors" - the colors of some objects are managed by MSDB.

- "user colors" - some colors can be changed. In the left column below, select an object, in the color palette, select a color.

When is it good to keep color management on MSDB (or "user colors") ...
MSDB can share objects between users. In this case, it may not be appropriate for objects from different providers to be inconsistent in color. Also, the platform itself always uses the last used color of the object, which is not always ideal and unification is desirable. MSDB can unify colors.

- "reset color", "reset profile" - functional in "user profile" - the color of the selected object can be returned to the default (or undefined) or the entire profile can be reset immediately.

[CZ]
Přepínače:
- "platform colors" - budou použity barvy objektů dle platformy nebo dle nastavení objektu.

- "MSDB colors" - barvy některých objektů spravuje MSDB.

- "user colors" - některé barvy je možné změnit. V levém sloupci níže vyberete objekt, v paletě barev vyberete barvu.

Kdy je dobré ponechat správu barev na MSDB (nebo "user colors")...
MSDB umí sdílet objekty mezi uživateli. V tomto případě nemusí být vhodné, když jsou objekty od různých poskytovatelů barevně nejednotné. Taktéž i sama platforma používá vždy poslední použitou barvu objektu, což není vždy ideální a sjednocení je žádoucí. MSDB umí barvy sjednotit.

- "reset color", "reset profile" - funkční v "user profile" - barvu vybraného objektu lze vrátit na výchozí (nebo nedefinovanou) nebo rovnou resetovat celý profil.
Přílohy
COLOR1.png
COLOR1.png (120.26 KiB) Zobrazeno 69 x