Candle formations - detection / Svíčkové formace - detekce

on-line nápověda k MSDB
Marek
Administrátor fóra
Příspěvky: 40
Registrován: 10 lis 2018 19:56

Candle formations - detection / Svíčkové formace - detekce

Příspěvek od Marek » 16 črc 2020 12:18

EN:

Enable / disable detection: Settings > Candle formations
Green button text: Enabled
Repeatedly clicking on the button changes the quality and status.

Engulfing:
The detection quality is selected in the settings.
Quality 1 - Normal mode according to the usual definition of Engulfing.
Quality 2 - The closing price of the right candle surpasses the Hi / Low of the previous candle - a significant momentum.
(RECOMMENDED) - leave quality 1 selected. If a formation in quality 2 appears, it will be highlighted in the frame.

Morning / Evening / Doji star:
The detection quality is selected in the settings.
Quality 1 - Normal mode according to the usual definition.
Quality 2 - The closing price of the right candle exceeds the Hi / Low of the left candle - significant momentum.
(RECOMMENDED) - leave quality 1 selected. If a formation in quality 2 appears, it will be highlighted in the frame.

Pinbar, Hammer, Shootstar:
Detection quality is not optional, all quality levels are displayed as a quality index.
2 - normal quality - upper shadow 2 x longer than the body, lower shadow max. 1/2 of the upper shadow,
3 - high quality - upper shadow 3 x longer than the body, lower shadow max. 1/4 of the upper shadow.

Formation index:
Each formation is expressed by a number, the more, the better.
Insidebar, Outsidebar - 1
Dark Cloud Cover, Piercing Line - 2
Pinbar, Hammer, Shootstar - 2, 3
Engulfing - 4
Morning, Evening, Doji star - 5
Numbers can be added if there is more than one formation at a time.

CZ:

Zapnutí / vypnutí detekce: Settings > Candle formations
Zelený text tlačítka: zapnuto
Opakovaným klikáním na tlačítko se mění kvalita a stav.

Engulfing:
Kvalita detekce se volí v nastavení.
Quality 1 - Normální mód podle obvyklé definice Engulfing.
Quality 2 - Zavírací cena pravé svíce překoná Hi/Low předešlé svíce - výrazné momentum.
(DOPORUČENO) - ponechte zvolenou kvalitu 1. Pokud se objeví formace v kvalitě 2, bude zvýrazněna v rámečku.

Morning/Evening/Doji star:
Kvalita detekce se volí v nastavení.
Quality 1 - Normální mód podle obvyklé definice.
Quality 2 - Zavírací cena pravé svíce překoná Hi/Low levé svíce - výrazné momentum.
(DOPORUČENO) - ponechte zvolenou kvalitu 1. Pokud se objeví formace v kvalitě 2, bude zvýrazněna v rámečku.

Pinbar, Hammer, Shootstar:
Kvalita detekce není volitelná, zobrazují se všechny stupně kvality jako index kvality.
2 - obvyklá kvalita - horní stín 2 x delší než tělo, dolní stín max. 1/2 horního stínu,
3 - vysoká kvalita - horní stín 3 x delší než tělo, dolní stín max. 1/4 horního stínu.

Index formace:
Každá formace je vyjádřena číslem, čím více, tím lépe.
Insidebar, Outsidebar - 1
Dark Cloud Cover, Piercing Line - 2
Pinbar, Hammer, Shootstar - 2, 3
Engulfing - 4
Morning, Evening, Doji star - 5
Čísla se mohou sčítat, pokud je více než jedna formace současně.

FormationSet4.png
FormationSet4.png (19.21 KiB) Zobrazeno 516 x
FormationSet.png
FormationSet.png (11.28 KiB) Zobrazeno 531 x
FormationSet2.png
FormationSet2.png (18.25 KiB) Zobrazeno 531 x
FormationSet3.png
FormationSet3.png (27.74 KiB) Zobrazeno 531 x